Potentzialki arriskutsuak diren animali erregistroan inskripzioa eta beraiek edukitzeko lizentzia eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Ander Deuna Enparantza, 5 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 687 07 15 telefonoan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

 • Besteak
 • Animaliaren nortasun dokumentu ofiziala
 • Gaitasun fisikoaren ziurtagiria
 • Trebetasun fisikoaren ziurtapean
 • Dagokioen erregistroan egindako animaliaren errolda ziurtagiria
 • Aurrekari penalen ziurtagiria
 • 50/1999 legeaz zigortua ez izanaren zin egindako adierazpena
 • Potentzialki arriskutsuak izan liteken animalien edukitze lizentzia
 • Menpekotasun mailaren erabakia, berrikuspena eskatzekotan

Legezko informazioa

 • Euskadiko Autonomi Estatutuaren abenduaren 18ko 3/1979 lege organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legearen Garapen Araudia onartzen duen Errege Dekretuak.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Arriskutsuak izan daitezken animaliak edukitzearen araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea.
 • Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duen martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretua.
 • Animaliak babesteari buruzko Euskal Herriko urriaren 29ko 6/1993 Legea.
 • 101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko ekainaren 1eko 101/2004 DEKRETUA.
 • Toki Kor¬porazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Tokiko Ogasunenei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Norma.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Lurralde His¬torikoko zergen kudeaketako Araudia onetsi duen uztailaren 21eko, 112/2009 Foru Dekretua.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoaren Zerga-bilketa Erreglamendua onetsi duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Ordenantza fiskalak eta ingurumeneko buruzkoak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Ander Deuna Enparantza, 5 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 687 07 15 telefonoan.