Albisteak

 

Udalbatzak, 2017ko otsailaren 23ko ohiko Osoko Bilkuran Sukarrietako Hira Antolatzeko Plan Orokorraren (HAPO) Hiritarren Parte-Hartze Programa onartzea erabaki zuen.

Sukarrietan, 2017ko martxoaren 15ean.- Alkateordezkoa, Agustin Elorriaga Balsategui